REGULAMIN KONKURSU „1 urodziny”

REGULAMIN KONKURSU "1 urodziny"

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą 1 URODZINY.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma ModiPlus, zarejestrowana pod adresem: ul. Korczaka 2, 26-670 Pionki, NIP 7962822654
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/sklep.modiplus/ w dniach od 12.06 do - 05.07.2020 do godziny 12:00

 

 • 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 3. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 4. b) osoba biorąca udział musi mieć założone konto na portalu społecznościowym – facebook i posiadać podane w profilu pełne dane tj. imię i nazwisko.
 5. c) osoba biorąca udział musi być fanem sklepu ModiPlus na facebooku.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 7. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg zabaw. Wszelkie roszczenia związane z zabawami należy kierować wyłącznie do organizatora konkursu.
 8. Osoba biorąca udział w konkursie – wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele konkursowe i akceptuje powyższy regulamin.
 • 3 NAGRODY
 1. Nagrodami w Konkursie są BON ZAKUPOWY o łącznej wartości 300 zł na zakupy w sklepie internetowym MODIPLUS – www.modiplus.pl
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który swoim komentarzem przykuje największą uwagę organizatora. 1 miejsce otrzyma BON na zakupy o wartości 150 zł. Miejsca 2-3 otrzymają bony zakupowe o wartości 50 zł. Miejsca 4-10 otrzymają 15 % rabatu na zakupy. Miejsca 11-20 otrzymają 10 % rabatu. Natomiast wszyscy pozostali uczestnicy - za udział w konkursie otrzymają 5 % rabatu na zakupy. Wszystkie bony i kody rabatowe - będą do zrealizowania - wyłącznie 2 sklepie internetowym www.modiplus.pl
 3. Organizator ma 10 dni roboczych na podanie wyników konkursu.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym lub oddzielnym poście. 
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres sklep@modiplus.pl bądź poprzez wiadomość na facebooku w terminie 3 (trzech) dni od dnia opublikowania wyników konkursu, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody
 6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy ModiPlus, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata lub jeżeli będzie taka możliwość - elektronicznie na wskazany adres mailowy. 
 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez ModiPlus.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

 • 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.modiplus.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl